Με Κλειστό Παράθυρο, Από Την Ενότητα «Εσωτερική Περιπέπεια», 1972

Με Κλειστό Παράθυρο

Πρέπει νά μεγαλώσω τά ὅρια, νά περπατήσω
στό εὐτυχισμένο ξέφωτο μέ τό καλό νερό
καί νά μή σκέφτομαι τή νύχτα, τόν καταιγισμό
τῆς πιθανῆς φωτιᾶς, τήν ἔρημο, τή στάχτη,
τήν ἀνθρώπινη ἥττα. Νά ξανοιχτῶ
πάνω στή γῆ σφυρίζοντας σά νά πηγαίνω
νά κάμω στό βουνό τόν ἥλιο δαχτυλίδια
-ὡς νἄτανε ν’ ἀρραβωνιάσω τάχα τήν εἰρήνη
τοῦ κόσμου μέ τήν ἱστορία - ὡς νά πηγαίνω
σέ μιά δουλειά χαρούμενη καί βιαστική,
σά νά πηγαίνω γι’ ἄγριες φράουλες.

[Από την ενότητα "Εσωτερική Περιπέπεια" που πρωτοδημοσιεύθυκε στην "Οδοιπορία 1967-1970", 1972]

Σύνδεση - Login